Category: DEFAULT

Have any Question or Comment?

9 comments on “ Có Những Đêm Buồn - Hùng Cường / Hà Thanh / Phương Tâm - Phương Tâm (Vinyl)

Takasa
– Hùng Cường: Có Những Đêm Buồn Written-By – Ngọc Sơn (2) A2 – Hà Thanh: Ngàn Năm Đợi Chờ Written-By – Phượng Bằng: B1 – Phương Tâm: Nếu Có Xa Nhau Written-By – Nhật Hà: B2 – Phương Tâm: Những Cánh Hoa Dù Written-By – Trường Hải.
Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *